D-DAY V

8 czerwca odbyła się V edycja D-DAYa – imprezy organizowanej przez DTR-Brygadę, odnoszącej się tematycznie do największej operacji morsko-desantowej w historii czyli lądowania w Normandii. Ekipę SP dzielnie reprezentowało 5 osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie po stronie niemieckiej.

Po zakończeniu manewrów Organizator oficjalnie podał zadania przewidziane dla każdej ze tron oraz ich wyniki:

– Niemcy utrzymali wszystkie 4 działa i zniszczyli 4 budynki zabijając sporą liczbę wrogów,

– Niemcy odnaleźli 6 białych teczek, Alianci 3, a jedna pozostała na terenie Raszówki,

– Alianci zgromadzili 2 z 3 drewnianych skrzyń ze złotem,

– Niemcy zdobyli swoją beczkę z paliwem i zablokowali dostęp Aliantów do ich beczki,

– niemiecki Generał został zastrzelony przez Aliantów,

– walka o superważne skrzyżowanie.

SP jak zwykle starało się pokazać klasę, czyli bez krzyków i terminatorki. Dziękujemy Organizatorom za trud włożony w przygotowanie imprezy!